Du har 1.500,- igjen til fri frakt

Retur og reklamasjoner

Retur av varer
Vi aksepterer retur av varer med åpnet emballasje, der varen er undersøkt. Ved for omfattende undersøkelser, eller at varen er skadet eller brukt, kan du risikere ikke å få tilbake kjøpesum. Eller å få tilbake deler av kjøpesum.

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angreretts-skjema som kan lastes ned her, du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varigmedium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Grimstad Bådsenters informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Reklamasjon
Det er her viktig at rutiner og anbefalinger fra oss følges. Det er også viktig å sjekke om feilen kan skyldes andre forhold på kundens side. Om ikke feilen rapporteres innen rimelig tid, mister kunden sin rett til å gjøre mangelen gjeldende. Vi skal snarest mulig etter at feilen er rapportert iverksette tiltak for å utbedre mangelen. Kunden kan ikke på eget initiativ, uten at dette er avtalt spesielt, iverksette tiltak for utbedring av feilen for så sende regning til oss. Om kunden prøver å reparere mangelen selv vil garantien og reklamasjonen kunne bortfalle i sin helhet.